BRANDING &
VIZUÁLNA IDENTITA

Komunikácia odrážajúca hodnoty firmy, produktu či služby
konzistentným
a nadčasovým
designom

Identita a Brand

Vytvoríme pre Vás jedinečnú komunikačnú identitu s konzistentným charakterom a nadčasovým designom. Našim primárnym cieľom je presne definovať komunikované posolstvo, ktorému prispôsobujeme celkový look a feel identity. Najdôležitejšími faktormi pre nás sú:

Branding je kontinuálny proces komunikácie firemných hodnôt, hodnôt produktu alebo služby. Pomôžeme Vám vytvoriť okolo značky konzistentný pocit, príbeh a experience, ktorý pozitívne vplýva na budovanie dlhotrvajúcich vzťahov so zákazníkmi.

Výstupy designu

Jedná sa o veci, ktorých tlač, či realizáciu Vám vieme pohodlne sprostredkovať. Výhodou je fakt, že design ide do tlače s presnou špecifikáciou, čím sa šetrí čas všetkým zúčastneným stranám. Príklady výstupov: